Στα ίχνη της Α' Αποστολικής Εκκλησίας - Πού εστιάζει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στις προσευχές του - Μάθημα 42ο

arrow_drop_up