Α' Σαμουήλ ιε' [15] 1-25 & Ματθαίον ζ΄ [7] 21-27

arrow_drop_up