Πέτρου Α' β' 11-12 & Ψαλμός ογ' 1-17

arrow_drop_up