Την ώρα της δοκιμασίας μείνε στο θέλημα του Θεού

arrow_drop_up