/ προς Εβραίους ζ' 22-26 «Δεν θα το κάνεις εσύ που δεν μπορείς, θα το κάνει ο Κύριος που μπορεί!»

προς Εβραίους ζ' 22-26 «Δεν θα το κάνεις εσύ που δεν μπορείς, θα το κάνει ο Κύριος που μπορεί!»


Παλαιό Φάληρο

57 views 1 year ago

    0 Comments
arrow_drop_up