προς Εβραίους ζ' 22-26 «Δεν θα το κάνεις εσύ που δεν μπορείς, θα το κάνει ο Κύριος που μπορεί!»

arrow_drop_up