Γένεσις ιθ' [19] 14-30 & Κατά Λουκάν ιζ' [17] 20-37

arrow_drop_up