Κατά Λουκάν κα' 34-38 & Κατά Ματθαίον κς' 36-46

arrow_drop_up