Άσμα Ασμάτων 5:1-7 & κατά Ματθαίον 22:1-14

arrow_drop_up