Έξοδος λβ' [32] 7-16 & Κατά Λουκάν ιγ' [13] 1-9

arrow_drop_up