Α' Βασιλέων κεφ.18(ιη')42 & Κατά Ματθαίον κεφ. 3(γ')

arrow_drop_up