Α΄ Βασιλέων ιθ΄ [19] 15-21 & Κατά Λουκάν ιη΄ [18] 18-30

arrow_drop_up