Δευτερονόμιον η΄ 1-6 & Ματθαίος ι' 5-22

arrow_drop_up