Επιστολή προς Κολοσσαείς κεφ. γ' εδαφ 12 & κεφ. δ' εδαφ 1

arrow_drop_up