Χρονικών Α, 10:13-14 & Κατά Λουκά 18: 1-8

arrow_drop_up