Κατά Λουκάν ιε'/Κατά Ματθαίον ιη' 19-22

arrow_drop_up