Ψαλμός μς'. Ο Κύριος είναι Αντιλήμπτωρ ημών

arrow_drop_up