Κατά Μάρκον κεφ.θ'(9)33-37&ι'(10)13-16,35-45 - Ψαλμός ριη'(118)

  • Ισίδωρος Κάργατζης & Παύλος Παπαδαντωνάκης
    06 May 2022
    Ηράκλειο
arrow_drop_up