Α' Κορινθίους γ' 10-11 & Κατά Λουκάν θ' 23-36

arrow_drop_up