Κατά Ιωάννην ζ' 53, η' 1-11 & Γένεσις θ' 20-28

arrow_drop_up