Κατά Ιωάννην ευαγγέλιο κ΄ [20] 26-29

arrow_drop_up