Ψαλμός ις' [16] 1-11 & Κατά Ιωάννην κ' [20] 1-25

arrow_drop_up