Κατά Ματθαίον κσ' [26] 31-35, 47-56 & κζ' [27] 3-5, 19

arrow_drop_up