Α' Βασιλέων κεφ.18-19(ιη'-ιθ')42-18 & Κατά Λουκάν κεφ.17(ιζ')5

arrow_drop_up