Προς Εβραίους ια΄ [11] 20 & Γένεσις κζ΄ [27] 1-46

arrow_drop_up