Ησαΐας η' [8] 11-22 & Κατά Λουκάν κα' [21] 29-38

arrow_drop_up