Κατά Μάρκον δ' 35-41//Ησύχασε και άφησε τον Θεό να σου μιλάει και να ενεργεί στην ζωή σου

  • Κώστας Κυρίτσης
    02 Feb 2022
    Κω
arrow_drop_up