Κω

12:14

Ψαλμός πδ΄

 • Δημήτρης Δουγέκος
 • Κω

 • 27 Nov 2022
25:40

Δανήλ α΄3-21//Στην στέρεη απόφ

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 27 Nov 2022
44:06

Β' Κορινθίους ε' 17//Αλλαγές π

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 26 Oct 2022
23:19

Κατά Ιωάννην η' 1-11//Η παρουσ

 • Πέτρος Γιαννουλάτος
 • Κω

 • 15 Oct 2022
32:05

Κατά Ματθαίον κε' (25) 1-13//Π

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 09 Oct 2022
10:02

Ρωμαίους η΄ 1-8//Ο χειρότερο

 • Σωτήρης Γεωργακαράκος
 • Κω

 • 28 Sep 2022

Α' Ιωάννου γ' 1-3//Μην χάσεις

 • Παναγιώτης Γιαννουλάτος
 • Κω

 • 14 Sep 2022

Κατά Λουκάν κβ' 24-46

 • Νίκος Κώσταλος
 • Κω

 • 04 Sep 2022
38:03

Ομολογία Πίστεως

 • Νίκος Κώσταλος
 • Κω

 • 03 Sep 2022
45:09

Κατά Λουκάν α' 1-25//Οι υπηρετ

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Κω

 • 07 Aug 2022
25:58

Κατά Ματθαίον ζ' 21-29//Η υπακ

 • Κατά Ματθαίον ζ' 21-29
 • Κω

 • 06 Aug 2022
19:06
34:10

Κατά Μάρκον ιγ' 33-37//Προσέχε

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 13 July 2022
31:37

προς Εφεσίους ε' 15-17//Πρόσεχ

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 22 June 2022
57:27

Ομολογία Πιστεως

 • Πέτρος Τσολάκης & Amar Bolis
 • Κω

 • 19 June 2022
58:13

Κατά Ματθαίον ιδ' 15-33//Όταν

 • Λευτέρης Τσοχαλής
 • Κω

 • 29 May 2022
52:35

Κατά Ιωάννην ε' 1-14//Συνεργαζ

 • Ελευθέριος Τσοχαλής
 • Κω

 • 28 May 2022
33:36

Γένεσις κβ' 1-18 & Ματθαίος ιε

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 22 May 2022
29:32

Γένεσις //Έιναι τι αδύνατο εις

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 08 May 2022
33:49

Πράξεις ιβ΄ 1-18//Άφησε τον Θε

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 01 May 2022
26:55

κατα Λουκάν κεφ 7//Κύριε ειπέ

 • Πέτρος Γιαννουλάτος
 • Κω

 • 13 Apr 2022
49:55

Κατά Λουκά ιθ΄ 13 & Εφεσίους δ

 • Οδυσσέας Βλάχος
 • Κω

 • 10 Apr 2022
50:39

Ιεζεκιήλ λζ΄ 1-14//Πνευματικέ

 • Οδυσσέας Βλάχος
 • Κω

 • 09 Apr 2022
39:09

Κατα Ματθαίον//Η Ιερά Σιωπή

 • Πέτρος Γιαννουλάτος
 • Κω

 • 06 Apr 2022
24:20

Πράξεις ιβ΄ 1-18//Όταν είμαι α

 • Πέτρος Γιαννουλάτος
 • Κω

 • 05 Apr 2022
30:22

Αγγαίος κεφ α//Έχει φωνή Πνεύ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 03 Apr 2022
33:47

Ιωνάς κεφ α'//Η ανυπακοή στη

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 30 Mar 2022

Κατά Ματθαίον κε' 1-13//Είναι

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Κω

 • 27 Mar 2022
 
arrow_drop_up