Κω

33:02

Ψαλμοί ρις' 1-2 & Κατά Ματθαίο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 20 Sep 2020
31:16

Εκκλησιαστής ια' 5 & Κατά Ιωάν

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 13 Sep 2020
36:09

Ψαλμοί α' 1-3//Μην Αγχώνεσαι

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 06 Sep 2020
36:47

Παροιμίες γ' 21-26 & Κατά Ιωάν

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 30 Aug 2020
39:05

Ψαλμοί ξβ΄1-2 & Πρός Φιλιππησί

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 23 Aug 2020
41:56

Ιησούς του Νατυή α' 8-9 & Πρός

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 16 Aug 2020
34:07

Κατά Ματθαίον ιδ' 22-33

 • Σωκράτης Τόγιας
 • Κω

 • 08 Aug 2020
42:57

Γένεσης ιγ' 5-7 & Κατά Ματθαίο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 02 Aug 2020
25:40

Ομολογία Πίστεως

 • Χρήστος Τοπάλτζας
 • Κω

 • 01 Aug 2020
43:17

Ησαΐας μς' 10& Αποκάλυψη α' 19

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 26 July 2020
37:30

Ψαλμοί ρλγ' 1 & Πράξεις δ' 32/

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 21 June 2020
27:35

Κατά Λουκάν ιε' 11-30

 • Γιώργος Πρεζεράκος
 • Κω

 • 21 June 2020
41:33

Μαλαχίας γ' 16 & Αποκάλυψη γ'

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 14 June 2020
34:02

Ψαλμοί ις΄1 & Κατά Ιωάννην κα΄

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 10 May 2020
1:20:15

Ομολογία Πίστεως

 • Γιώργος Μονογυιός
 • Κω

 • 07 May 2020
37:38

Ψαλμοί κγ΄1 & Κατά Ιωάννην ι΄4

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 03 May 2020
35:41

Εκκλησιαστής α' 2,14 & Κατά Λο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 26 Apr 2020
37:07

Κατά Λουκάν η' 49-56 & Κατά Ιω

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 19 Apr 2020
33:51

Γιατί ο άνθρωπος είναι αμαρτωλ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 13 Apr 2020
33:01

Ιερεμίας α' 7-10 & Πράξεις θ'

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 12 Apr 2020
39:15

Αββακούμ β' 1-4 & Αποκάλυψη α'

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 05 Apr 2020
33:06

Θρήνοι γ' 54-57 & Κατά Ματθαίο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 29 Mar 2020
25:20

Αποκάλυψη α' 1-3// Αποκάλυψη σ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 25 Mar 2020
31:46

Ιωνάς γ' 1-7 & Κατά Λουκάν κα'

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 22 Mar 2020
28:35

Ιώβ κβ' 21//Άνοιξε την θύρα τη

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 18 Mar 2020
23:32

Η Αρπαγή (Μικρές Αποκαλύψεις)

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 17 Mar 2020
30:04

Ιεζεκιήλ λγ' 1-9 & Κατά Ματθαί

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 15 Mar 2020
16:42

Η βοήθεια μας από τον Κύριο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 11 Mar 2020
 
arrow_drop_up