Κω

33:06

Θρήνοι γ' 54-57 & Κατά Ματθαίο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 29 Mar 2020
25:20

Αποκάλυψη α' 1-3// Αποκάλυψη σ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 25 Mar 2020
31:46

Ιωνάς γ' 1-7 & Κατά Λουκάν κα'

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 22 Mar 2020
28:35

Ιώβ κβ' 21//Άνοιξε την θύρα τη

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 18 Mar 2020
23:32

Η Αρπαγή (Μικρές Αποκαλύψεις)

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 17 Mar 2020
30:04

Ιεζεκιήλ λγ' 1-9 & Κατά Ματθαί

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 15 Mar 2020
16:42

Η βοήθεια μας από τον Κύριο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 11 Mar 2020
37:54

Μαλαχίας γ' 10 & Κατά Λουκάν ε

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 08 Mar 2020
21:50

Πλήρωση Πνεύματος Αγίου Μέρος

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 04 Mar 2020
49:48

Γένεση ν' 15-21 & Κατά Ματθαίο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 01 Mar 2020
24:09

Πλήρωση Πνεύματος Αγίου (Μικρέ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 26 Feb 2020
40:25

Ρουθ β' 1-12 & Πράξεις θ' 36-4

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 23 Feb 2020
37:34

Κατά Ματθαίον κη' 18-20

 • Daniel sylvian
 • Κω

 • 22 Feb 2020
39:35

Ιωήλ β' 23 & Κατά Λουκάν ε' 22

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 16 Feb 2020
16:59

Δόξα τω Θεώ (Μικρές Αποκαλύψει

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 13 Feb 2020
47:15

Γένεση ς' 5 & Κατά Μάρκον ζ' 2

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 09 Feb 2020
14:32

Όλες οι λύσεις τελειώνουν σε Ό

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 05 Feb 2020
37:08

Παροιμίες κγ' 26 & Κατά Λουκάν

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 02 Feb 2020
22:23

Ένα αποκαλυπτικό μήνυμα σε ώρα

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 29 Jan 2020
41:46

Β' Βασιλέων ς' 1-7 & Επιστολή

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 26 Jan 2020
15:30

Το πετραδάκι στο πνευματικό πε

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 22 Jan 2020
37:13

Β' Βασιλέων ε' & Κατά Λουκά ιη

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 19 Jan 2020
16:24

Ταπείνωση και Υπερηφάνεια (Μικ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 15 Jan 2020
10:11

Η σταύρωση και η Χάρις του Θεο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 08 Jan 2020
40:10

Ψαλμοί Ϟα' 1-2 & Κατά Μάρκον β

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 05 Jan 2020
34:57

Ιερεμίας λα' 16 // Αυτό που μα

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 29 Dec 2019
47:19

Μιχαίας ε' 2///Ο αναγεννημένος

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 22 Dec 2019
40:51

Ψαλμοί λδ' 1 Να ευχαριστείς το

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 14 Dec 2019
 
arrow_drop_up