Κω

34:02

Ψαλμοί ις΄1 & Κατά Ιωάννην κα΄

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 10 May 2020
1:20:15

Ομολογία Πίστεως

 • Γιώργος Μονογυιός
 • Κω

 • 07 May 2020
37:38

Ψαλμοί κγ΄1 & Κατά Ιωάννην ι΄4

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 03 May 2020
35:41

Εκκλησιαστής α' 2,14 & Κατά Λο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 26 Apr 2020
37:07

Κατά Λουκάν η' 49-56 & Κατά Ιω

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 19 Apr 2020
33:51

Γιατί ο άνθρωπος είναι αμαρτωλ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 13 Apr 2020
33:01

Ιερεμίας α' 7-10 & Πράξεις θ'

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 12 Apr 2020
39:15

Αββακούμ β' 1-4 & Αποκάλυψη α'

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 05 Apr 2020
33:06

Θρήνοι γ' 54-57 & Κατά Ματθαίο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 29 Mar 2020
25:20

Αποκάλυψη α' 1-3// Αποκάλυψη σ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 25 Mar 2020
31:46

Ιωνάς γ' 1-7 & Κατά Λουκάν κα'

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 22 Mar 2020
28:35

Ιώβ κβ' 21//Άνοιξε την θύρα τη

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 18 Mar 2020
23:32

Η Αρπαγή (Μικρές Αποκαλύψεις)

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 17 Mar 2020
30:04

Ιεζεκιήλ λγ' 1-9 & Κατά Ματθαί

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 15 Mar 2020
16:42

Η βοήθεια μας από τον Κύριο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 11 Mar 2020
37:54

Μαλαχίας γ' 10 & Κατά Λουκάν ε

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 08 Mar 2020
21:50

Πλήρωση Πνεύματος Αγίου Μέρος

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 04 Mar 2020
49:48

Γένεση ν' 15-21 & Κατά Ματθαίο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 01 Mar 2020
24:09

Πλήρωση Πνεύματος Αγίου (Μικρέ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 26 Feb 2020
40:25

Ρουθ β' 1-12 & Πράξεις θ' 36-4

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 23 Feb 2020
37:34

Κατά Ματθαίον κη' 18-20

 • Daniel sylvian
 • Κω

 • 22 Feb 2020
39:35

Ιωήλ β' 23 & Κατά Λουκάν ε' 22

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 16 Feb 2020
16:59

Δόξα τω Θεώ (Μικρές Αποκαλύψει

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 13 Feb 2020
47:15

Γένεση ς' 5 & Κατά Μάρκον ζ' 2

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 09 Feb 2020
14:32

Όλες οι λύσεις τελειώνουν σε Ό

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 05 Feb 2020
37:08

Παροιμίες κγ' 26 & Κατά Λουκάν

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 02 Feb 2020
22:23

Ένα αποκαλυπτικό μήνυμα σε ώρα

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 29 Jan 2020
41:46

Β' Βασιλέων ς' 1-7 & Επιστολή

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 26 Jan 2020
 
arrow_drop_up