Κω

27:05

Μαλαχίας γ' 10 & Κατά Ματθαίον

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 10 Jan 2021
36:08

Δανιήλ α' 17//Έχουμε πολύ γνώσ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 03 Jan 2021
24:45

Μηνύματα αδερφών - Πρωτοχρονιά

 • Διάφοροι ομιλητές
 • Κω

 • 01 Jan 2021
29:16

Παροιμίαι β' 1-5 //Η Καλύτερη

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 27 Dec 2020
28:56

Παροιμίαι κδ' 16//Έπεσα... αλλ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 20 Dec 2020

Έξοδος ιγ' 20-21//Άσε τον Θεό

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 13 Dec 2020
31:10

Ψαλμοί ρλθ' 2-5 & Κατά Ιωάννην

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 06 Dec 2020
29:20

Α' Σαμουήλ θ' 6,9 & Αποκάλυψη

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 29 Nov 2020
29:07

Δευτερονόμιο ιη' 20 & Κατά Ιωά

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 22 Nov 2020
30:26

Δευτερονόμιο λβ' 4 & Κατά Ιωάν

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 15 Nov 2020
28:33

Ψαλμοί ριθ' 11 & Κατά Ματθαίον

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 08 Nov 2020
33:15

Εκκλησιαστής ια' 5 //Ο Κύριος

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 01 Nov 2020
38:16

Ησαΐας μα' 13 & Κατά Ματθαίον

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 25 Oct 2020
27:18

Παροιμίες γ' 27 & Κατά Μάρκον

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 18 Oct 2020
35:45

Ιησούς του Ναυή α' 8-9 & Κατά

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 11 Oct 2020
29:36

Ψαλμοί πς' 1-8 & Πρός Εβραίους

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 04 Oct 2020
35:51

Ησαΐας μ' 28-29 & Β΄ Κορινθίου

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 27 Sep 2020
33:02

Ψαλμοί ρις' 1-2 & Κατά Ματθαίο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 20 Sep 2020
31:16

Εκκλησιαστής ια' 5 & Κατά Ιωάν

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 13 Sep 2020
36:09

Ψαλμοί α' 1-3//Μην Αγχώνεσαι

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 06 Sep 2020
36:47

Παροιμίες γ' 21-26 & Κατά Ιωάν

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 30 Aug 2020
39:05

Ψαλμοί ξβ΄1-2 & Πρός Φιλιππησί

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 23 Aug 2020
41:56

Ιησούς του Νατυή α' 8-9 & Πρός

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 16 Aug 2020
34:07

Κατά Ματθαίον ιδ' 22-33

 • Σωκράτης Τόγιας
 • Κω

 • 08 Aug 2020
42:57

Γένεσης ιγ' 5-7 & Κατά Ματθαίο

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 02 Aug 2020
25:40

Ομολογία Πίστεως

 • Χρήστος Τοπάλτζας
 • Κω

 • 01 Aug 2020
43:17

Ησαΐας μς' 10& Αποκάλυψη α' 19

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 26 July 2020
37:30

Ψαλμοί ρλγ' 1 & Πράξεις δ' 32/

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 21 June 2020
 
arrow_drop_up