Κω

45:09

Κατά Λουκάν α' 1-25//Οι υπηρετ

 • Χρήστος Αυγερινού
 • Κω

 • 07 Aug 2022
25:58

Κατά Ματθαίον ζ' 21-29//Η υπακ

 • Κατά Ματθαίον ζ' 21-29
 • Κω

 • 06 Aug 2022
19:06
34:10

Κατά Μάρκον ιγ' 33-37//Προσέχε

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 13 July 2022
31:37

προς Εφεσίους ε' 15-17//Πρόσεχ

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 22 June 2022
57:27

Ομολογία Πιστεως

 • Πέτρος Τσολάκης & Amar Bolis
 • Κω

 • 19 June 2022
58:13

Κατά Ματθαίον ιδ' 15-33//Όταν

 • Λευτέρης Τσοχαλής
 • Κω

 • 29 May 2022
52:35

Κατά Ιωάννην ε' 1-14//Συνεργαζ

 • Ελευθέριος Τσοχαλής
 • Κω

 • 28 May 2022
33:36

Γένεσις κβ' 1-18 & Ματθαίος ιε

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 22 May 2022
29:32

Γένεσις //Έιναι τι αδύνατο εις

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 08 May 2022
33:49

Πράξεις ιβ΄ 1-18//Άφησε τον Θε

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 01 May 2022
26:55

κατα Λουκάν κεφ 7//Κύριε ειπέ

 • Πέτρος Γιαννουλάτος
 • Κω

 • 13 Apr 2022
49:55

Κατά Λουκά ιθ΄ 13 & Εφεσίους δ

 • Οδυσσέας Βλάχος
 • Κω

 • 10 Apr 2022
50:39

Ιεζεκιήλ λζ΄ 1-14//Πνευματικέ

 • Οδυσσέας Βλάχος
 • Κω

 • 09 Apr 2022
39:09

Κατα Ματθαίον//Η Ιερά Σιωπή

 • Πέτρος Γιαννουλάτος
 • Κω

 • 06 Apr 2022
24:20

Πράξεις ιβ΄ 1-18//Όταν είμαι α

 • Πέτρος Γιαννουλάτος
 • Κω

 • 05 Apr 2022
30:22

Αγγαίος κεφ α//Έχει φωνή Πνεύ

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 03 Apr 2022
33:47

Ιωνάς κεφ α'//Η ανυπακοή στη

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 30 Mar 2022

Κατά Ματθαίον κε' 1-13//Είναι

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Κω

 • 27 Mar 2022

Κατά Ματθαίον ιε' 21-28//Βγές

 • Ρομπέρτο Μουχαμέτι
 • Κω

 • 26 Mar 2022
31:32

Κατά Ματθαίον δ' 1//Η Δοκιμασί

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 23 Mar 2022
40:12

Ησαΐας μς' 9-10//Δώσε προσοχή

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 20 Mar 2022
23:37

Κατά Λουκάν ε' 1-11//Είμαστε έ

 • Πέτρος Γιαννουλάτος
 • Κω

 • 16 Mar 2022
34:22

Ψαλμοί κγ' & Ησαίας κς' 3 & Κα

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 12 Mar 2022
33:03

Εσθήρ ς'//Μην ανυσηχείς, ο Θεό

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 09 Mar 2022
29:40

Κατά Λουκά ιη' 1-14 & Κατά Μα

 • Κώστας Κυρίτσης
 • Κω

 • 02 Mar 2022
43:37

Β' Βασιλέων ε' 9 -13 & Κατά Μα

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 27 Feb 2022
37:51

Ησαίας μ΄6 & 29 & Ψαλμοί μ΄1-

 • Γιώργος Βενέρης
 • Κω

 • 20 Feb 2022
 
arrow_drop_up