/ Ψαλμός λζ' 3 & Ησαΐας ξα' 1-2 & Κατά Λουκά δ' 16-21/Μην αγχώνεσαι. Ολα γίνονται στην ώρα τους.../

Ψαλμός λζ' 3 & Ησαΐας ξα' 1-2 & Κατά Λουκά δ' 16-21/Μην αγχώνεσαι. Ολα γίνονται στην ώρα τους.../


Κω

16 views 1 year ago

    0 Comments
arrow_drop_up