Κατά Λουκάν κεφ.ιζ'(17) 20-37 & κεγ.ιη'(18) 1-17

arrow_drop_up