βιβλίο των Ψαλμών πδ' [84] & από την επιστολή Α' Ιωάννου α' [1]

arrow_drop_up