Α' Κορινθίους κεφ.ι' (10) 16-33 & κεφ.ια'(11) 1-16

arrow_drop_up