Α' Βασιλέων κεφ.3(γ') & Κατά Λουκάν κεφ.12 (ιβ')13-21

arrow_drop_up