Ιερεμίας κεφ 20 (κ')7-13 & Κατά Λουκάν κεφ.15 (ιε')11-24

arrow_drop_up