Κατά Ιωάννην ις΄ 33 - "Εγώ ενίκησα τον κόσμο"

arrow_drop_up