Ιερεμίας ιζ΄ 5 & Κατά Λουκάν ιγ΄ 22-30

arrow_drop_up