Ψαλμός 40(μ') 1-8 & Κατά Ιωάννην 5(ε') 1-17

arrow_drop_up