Κατά Ιωάννην 1:1-18 - "And the Word became flesh"

arrow_drop_up