Σίδνεϊ

37:03

Πράξεις Των Αποστόλων 2:12-47

30:59

Προς Τίτον 2:11-15 - Η χάρις τ

33:54

Πράξεις Των Αποστόλων 2:1-11 -

31:55

Κατά Λουκάν 16:19-31 - Ο καρπό

30:48

Κατά Λουκάν 2:21-35 - Aργεί ο

32:26

Πράξεις Των Αποστόλων 1:12-26

34:28

Κατά Λουκάν 1:26-38 - Πώς θα ε

31:19

Πράξεις Των Αποστόλων 1:1-14 -

33:25

Ιωάννου Α 3:11-24 - Ζητάω μα δ

31:02

Κατά Ματθαίον 28:1-20 - Η αποσ

33:17

Κατά Ιωάννην 1:1-18 - Η εξουσί

36:40

Κατά Ματθαίον 27:27-66 - Το αί

38:31

Προς Κορινθίους Β 13:1-14 - Εί

29:02

Κατά Ματθαίον 27:1-16 - Η κατα

37:56

Πράξεις Των Αποστόλων 26:1-29

35:31

Κατά Ματθαίον 26:47-75 - Η ολι

33:11

Πράξεις Των Αποστόλων 12:1-19

31:41

Κατά Ματθαίον 26:31-56 - Αγρυπ

39:17

Πράξεις Των Αποστόλων 4:32-37,

31:00

Κατά Ματθαίον 26:17-30 - Το σώ

34:58

Αποκάλυψις 1:4-6, 4:1-11 - Ιερ

32:29

Κατά Ματθαίον 26:1-16 - Πώς πρ

36:35

Πράξεις Των Αποστόλων 10:25-48

35:05

Κατά Ματθαίον 25:31-46 - Πρόβα

36:16

Προς Ρωμαίους 12:1-5 - Ποια εί

30:44

Κατά Ματθαίον 25:13-30 - Ο πον

41:14

Προς Εφεσίους 6:10-24 - Πνευμα

32:29

Κατά Ματθαίον 25:1-13 - Ο Κύρι

 
arrow_drop_up