Σίδνεϊ

36:50

Πράξεις Των Αποστόλων 9:1-19 -

32:45

Ησαΐας 53:1-12 - Ποιος πίστεψε

32:06

Πράξεις Των Αποστόλων 8:26-40

32:54

Κατά Λουκάν 24:1-36 - Πιστεύει

  • Δημήτρης Φωτόπουλος
  • Σίδνεϊ

  • 04 Apr 2021
33:29

Πράξεις Των Αποστόλων 8:1-25 -

33:13

Κατά Ματθαίον 24:36-51 - Δες γ

32:02

Πράξεις Των Αποστόλων 7:37-60

30:13

Πράξεις Των Αποστόλων 12:1-19

33:32

Πράξεις Των Αποστόλων 7:17-36

33:11

Αποκάλυψις 3:1-6 - Γίνε άγρυπν

34:09

Πράξεις Των Αποστόλων 6:8-15,

36:19

Προς Τιμόθεον Α 3:10-4:05 - Βά

32:20

Πράξεις Των Αποστόλων 6:1-7 -

32:36

Ψαλμοί 95:1-11 - "Μη σκληρύνητ

30:55

Πράξεις Των Αποστόλων 5:17-42

31:40

Προς Γαλάτας 6:1-10 - Σπέρνεις

28:45

Πράξεις Των Αποστόλων 5:1-16 -

32:47

Κατά Λουκάν 14:16-35 - Ο επιπό

23:58

Πράξεις Των Αποστόλων 4:23-32

34:52

Προς Εφεσίους 4:17-32 - Όταν ε

34:03

Πράξεις Των Αποστόλων 4:4-22 -

33:32

Προς Τιμόθεον Β 2:15-26 - Το σ

30:50

Πράξεις Των Αποστόλων 3:12-26,

33:57

Ιωάννου Α 1:1-10, 2:1-2 - Πώς

28:58

Πράξεις Των Αποστόλων 3:1-11 -

39:31

Πέτρου Β 1:1-15 - Γνωρίζω ή νο

37:03

Πράξεις Των Αποστόλων 2:12-47

30:59

Προς Τίτον 2:11-15 - Η χάρις τ

 
arrow_drop_up