Σίδνεϊ

30:04

Πράξεις Των Αποστόλων 22:30, 3

40:06

Κατά Ιωάννην 21:1-25 - The lov

36:18

Πράξεις Των Αποστόλων 21:17-40

33:16

Αποκάλυψις 3:7-13 - The Lord's

33:26

Πράξεις Των Αποστόλων 21:1-14

42:27

Προς Εφεσίους 2:1-22 - Adopted

35:40

Πράξεις Των Αποστόλων 20:7-38

40:43

Προς Εφεσίους 5:15-33 - Redeem

30:49

Πράξεις Των Αποστόλων 19:23-41

33:00

Ησαΐας 43:1-7 - Fear not, for

31:07

Πράξεις Των Αποστόλων 19:8-22

31:32

Προς Ρωμαίους 14:14-23, 15:1-7

28:49

Πράξεις Των Αποστόλων 18:18-28

35:59

Προς Τιμόθεον Β 1:1-14 - Who i

30:19

Πράξεις Των Αποστόλων 18:1-17

32:51

Ωσηέ 14:1-9 - "Take words with

30:37

Πράξεις Των Αποστόλων 17:16-34

31:38

Κατά Ιωάννην 8:1-12 - "I forgi

28:46

Πράξεις Των Αποστόλων 17:1-15

38:28

Κατά Ιωάννην 17:6-26 - What do

31:00

Πράξεις Των Αποστόλων 16:16-40

33:21

Κατά Λουκάν 15:11-32 - Righteo

32:07

Πράξεις Των Αποστόλων 15:36-41

36:01

Σαμουήλ Α 17:21-58 - Weapons m

35:22

Πράξεις Των Αποστόλων 15:1-35

32:24

Προς Τιμόθεον Β 3:1-17 - Chris

34:01

Πράξεις Των Αποστόλων 14:1-128

33:53

Προς Ρωμαίους 8:1-13 - Τι είνα

 
arrow_drop_up