Σίδνεϊ

40:13

Πέτρου Α 2:1-12 - Γένος εκλεκτ

34:18

Κατά Ματθαίον 15:29-39, 16:1-1

41:57

Κατά Ιωάννην 11:1-46 - Όταν η

40:06

Κατά Ματθαίον 15:1-28 - Παραδό

37:24

Κατά Ιωάννην 21:1-18 - Αγαπάς

40:31

Κατά Ματθαίον 14:14-36 - Πίστη

45:36

Κατά Ιωάννην 3:1-21 - Γέννηση

38:30

Κατά Ματθαίον 14:1-14 - Ο ευσε

41:07

Αποκάλυψις 2:1-7 - Επιστροφή σ

39:42

Κατά Ματθαίον 13:44-58 - Πόσο

34:40

Προς Φιλιππησίους 3:4-14 - Γνω

41:14

Κατά Ματθαίον 13:24-43 - Υιοί

37:27

Προς Ρωμαίους 8:9-18 - Η διοίκ

41:10

Κατά Ματθαίον 13:1-23 - Σπορά

37:03

Αποκάλυψις 3:14-22 - Χλιαρότητ

41:02

Κατά Ματθαίον 12:38-50 - Οικογ

36:34

Ιωάννου Α 4:13-21 - Το φάρμακο

45:50

Κατά Ματθαίον 12:22-37 - "Δια

18:50

Ησαΐας 26:20-21 - Κρύψου στο τ

24:26

Προς Ρωμαίους 8:28-39 - Την αγ

21:48

Ψαλμοί 133:1-3 - Ομόνοια μέσα

27:24

Προς Κολοσσαείς 3:12-17 - Η ευ

42:24

Κατά Ματθαίον 12:1-21 - Να κάν

25:03

Δευτερονόμιον 28:1-14 - Υπακοή

22:52

Κατά Ιωάννην 6:1-21 - Να είσαι

40:51

Κατά Ματθαίον 11:20-30 - Ο Θεό

24:19

Έξοδος 32:7-35 - Ο ευλογημένος

26:05

Κατά Μάρκον 13:32-36 - Πως βαρ

 
arrow_drop_up