Σίδνεϊ

36:16

Προς Ρωμαίους 12:1-5 - Ποια εί

30:44

Κατά Ματθαίον 25:13-30 - Ο πον

41:14

Προς Εφεσίους 6:10-24 - Πνευμα

32:29

Κατά Ματθαίον 25:1-13 - Ο Κύρι

34:43

Προς Θεσσαλονικείς Α 5:1-28 -

32:58

Κατά Ματθαίον 24:42-51 - Ο Κύρ

32:56

Προς Φιλιππησίους 4:4-49 - Χαρ

32:20

Κατά Ματθαίον 24:15-41 - Το Πν

38:29

Προς Κορινθίους Β 4:6-18, 5:1-

37:44

Κατά Ματθαίον 24:1-14 - Ο Κύρι

42:12

Προς Φιλιππησίους 1:12-30 - Ο

32:15

Κατά Ματθαίον 23:29-39 - Έλεγχ

34:24

Κατά Λουκάν 19:9-30 - Δικαίωση

37:27

Κατά Ματθαίον 23:13-39 - Καθάρ

29:59

Πράξεις Των Αποστόλων 15:36-41

31:17

Κατά Ματθαίον 23:1-12 - Μη βλέ

35:47

Κατά Ματθαίον 24:32-51 - Καθ΄η

37:08

Κατά Ματθαίον 22:15-46 - Χωρίς

42:03

Πράξεις Των Αποστόλων 8:1-40 -

38:11

Κατά Ματθαίον 21:33-46, 22:1-1

35:02

Προς Τιμόθεον Β 4:1-8 - Όταν ο

34:27

Κατά Ματθαίον 21:23-32 - Μετάν

39:36

Προς Τιμόθεον Α 2:1-15 - Καλή

37:40

Κατά Ματθαίον 21:1-22 - Ο οίκο

38:57

Κατά Ιωάννην 15:1-19 - Εκλεκτό

38:31

Κατά Ματθαίον 20:17-34 - Δούλο

40:36

Κατά Ιωάννην 11:1-46 - Δοκιμασ

38:21

Κατά Ματθαίον 19:27-30, 20:1-1

 
arrow_drop_up