Σίδνεϊ

28:46

Πράξεις Των Αποστόλων 17:1-15

38:28

Κατά Ιωάννην 17:6-26 - What do

31:00

Πράξεις Των Αποστόλων 16:16-40

33:21

Κατά Λουκάν 15:11-32 - Righteo

32:07

Πράξεις Των Αποστόλων 15:36-41

36:01

Σαμουήλ Α 17:21-58 - Weapons m

35:22

Πράξεις Των Αποστόλων 15:1-35

32:24

Προς Τιμόθεον Β 3:1-17 - Chris

34:01

Πράξεις Των Αποστόλων 14:1-128

33:53

Προς Ρωμαίους 8:1-13 - Τι είνα

33:49

Πράξεις Των Αποστόλων 13:14-52

32:59

Ησαΐας 5:1-7 - New Wine

  • Δημήτρης Φωτόπουλος
  • Σίδνεϊ

  • 13 June 2021
30:17

Κατά Ιωάννην 13:1-20 - Υπηρετώ

31:00

Πράξεις Των Αποστόλων 12:24-25

31:25

Προς Κορινθίους Β 6:14-18, 7:1

32:13

Πράξεις Των Αποστόλων 12:1-23

36:51

Προς Φιλιππησίους 2:1-16 - Το

32:48

Πράξεις Των Αποστόλων 11:1-30

39:12

Κατά Λουκάν 9:12-27 - Σώσε τη

32:21

Πράξεις Των Αποστόλων 10:25-48

37:12

Κατά Ματθαίον 5:1-12 - The cha

  • Δημήτρης Φωτόπουλος
  • Σίδνεϊ

  • 09 May 2021
30:16

Πράξεις Των Αποστόλων 10:1-24

34:41

Κατά Λουκάν 24:1-35 - Τι προσδ

29:37

Πράξεις Των Αποστόλων 9:31-43

37:20

Κατά Λουκάν 23:13-49 - Η πίστη

32:11

Πράξεις Των Αποστόλων 9:19-31

36:19

Κατά Ματθαίον 26:31-56 - Στη δ

36:50

Πράξεις Των Αποστόλων 9:1-19 -

 
arrow_drop_up