Σίδνεϊ

34:50

Κατά Λουκάν 7:1-17 - Our God i

41:19

Κατά Ιωάννην 6:41-71 - Jesus,

34:52

Προς Εβραίους 11:23-29 - By fa

34:05

Κατά Ιωάννην 6:22-40 - The Lor

37:56

Πέτρου Β 3:8-18 - Growing in g

31:48

Κατά Ιωάννην 6:1-21 - He will

37:38

Ιεζεκιήλ 37:1-14 - The Lord wo

46:57

Κατά Ιωάννην 5:16-47 - Are you

35:10

Κατά Λουκάν 2:21-40 - God's pe

36:10

Κατά Ιωάννην 4:43-54, 5:1-16 -

38:39

Κατά Λουκάν 1:18-25 - Happy ar

36:44

Κατά Ιωάννην 4:1-42 - Comparin

36:51

Κατά Λουκάν 1:1-25 - Don't pra

33:11

Κατά Ιωάννην 3:22-36 - Jesus m

37:15

Κατά Μάρκον 5:21-43 - "Do not

43:01

Κατά Ιωάννην 3:1-21 - A new bi

37:21

Βασιλέων Β 5:1-19 - Simply obe

37:15

Κατά Ιωάννην 2:1-25 - Maintain

38:15

Προς Κορινθίους Α 12:29-31, 13

36:06

Κατά Ιωάννην 1:35-51 - An open

37:27

Προς Ρωμαίους 8:28-39 - When d

37:46

Κατά Ιωάννην 1:19-34 - Prepare

32:49

Προς Φιλιππησίους 2:12-18 - Wo

39:55

Κατά Ιωάννην 1:1-18 - "And the

43:46

Κατά Λουκάν 14:15-35 - Excuses

40:00

Κατά Λουκάν 13:22-30 - The dec

31:59

Πράξεις Των Αποστόλων 28:1-31

32:52

Σαμουήλ Α 3:1-21 - The careles

 
arrow_drop_up