Σίδνεϊ

34:27

Κατά Ματθαίον 21:23-32 - Μετάν

39:36

Προς Τιμόθεον Α 2:1-15 - Καλή

37:40

Κατά Ματθαίον 21:1-22 - Ο οίκο

38:57

Κατά Ιωάννην 15:1-19 - Εκλεκτό

38:31

Κατά Ματθαίον 20:17-34 - Δούλο

40:36

Κατά Ιωάννην 11:1-46 - Δοκιμασ

38:21

Κατά Ματθαίον 19:27-30, 20:1-1

42:38

Κατά Λουκάν 10:25-42 - Ποιος ε

36:21

Κατά Ματθαίον 19:16-30 - Ακολο

38:38

Προς Φιλήμονα 1:1-25 - Τακτοπο

42:55

Κατά Ματθαίον 19:1-15 - Η ευλο

42:01

Προς Τιμόθεον Α 4:1-16 - Η διδ

39:37

Κατά Ματθαίον 18:15-35 - Πώς π

43:51

Πράξεις Των Αποστόλων 3:1-11 -

35:50

Κατά Ματθαίον 18:1-14 - Επιστρ

34:21

Κατά Ματθαίον 7:15-29 - Τι να

44:19

Κατά Ματθαίον 17:14-23 - Η δια

38:12

Κατά Λουκάν 7:1-23 - Εάν αμφιβ

35:02

Κατά Ματθαίον 17:1-13 - Το όρο

41:58

Προς Θεσσαλονικείς Α 5:11-28 -

39:12

Κατά Ματθαίον 16:13-28 - Απαρν

40:13

Πέτρου Α 2:1-12 - Γένος εκλεκτ

34:18

Κατά Ματθαίον 15:29-39, 16:1-1

41:57

Κατά Ιωάννην 11:1-46 - Όταν η

40:06

Κατά Ματθαίον 15:1-28 - Παραδό

37:24

Κατά Ιωάννην 21:1-18 - Αγαπάς

40:31

Κατά Ματθαίον 14:14-36 - Πίστη

45:36

Κατά Ιωάννην 3:1-21 - Γέννηση

 
arrow_drop_up