Σίδνεϊ

45:50

Κατά Ματθαίον 12:22-37 - "Δια

18:50

Ησαΐας 26:20-21 - Κρύψου στο τ

24:26

Προς Ρωμαίους 8:28-39 - Την αγ

21:48

Ψαλμοί 133:1-3 - Ομόνοια μέσα

27:24

Προς Κολοσσαείς 3:12-17 - Η ευ

42:24

Κατά Ματθαίον 12:1-21 - Να κάν

25:03

Δευτερονόμιον 28:1-14 - Υπακοή

22:52

Κατά Ιωάννην 6:1-21 - Να είσαι

40:51

Κατά Ματθαίον 11:20-30 - Ο Θεό

24:19

Έξοδος 32:7-35 - Ο ευλογημένος

26:05

Κατά Μάρκον 13:32-36 - Πως βαρ

35:41

Κατά Μάρκον 5:21-6:6 - Ποιος ά

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 28 Feb 2020
24:36

Χρονικών Β 16:1-14 - Ευθεία κα

25:16

Πράξεις Των Αποστόλων 8:1-4, 9

39:48

Κριταί 6:1-23 - Με τα "δεν πει

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 20 Feb 2020
21:51

Ιώβ 42:1-6 - Τι είναι ο Χριστό

21:27

Κατά Ματθαίον 16:13-24 - Τι εί

36:08

Κατά Ματθαίον 11:1-19 - Οι ενέ

22:37

Σαμουήλ Α 17:37-53 - Η πίστη μ

26:47

Προς Εφεσίους 6:10-20 - Ενδυνα

44:47

Πέτρου Α 1:1-22 - Ο νους μας ν

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 06 Feb 2020
20:35

Ιώβ 2:1-13 - Τι κάνεις όταν ο

26:38

Κατά Μάρκον 2:1-12 - Τι κάνεις

37:13

Κατά Ιωάννην 5:1-18 - Περιμένε

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 30 Jan 2020
38:08

Σαμουήλ Α 25:1-39 - Στην ταλαι

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 26 Jan 2020
42:54

Πέτρου Α 3:1-22 - Σωστή στάση

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 26 Jan 2020
39:40

Έξοδος 32:1-35 - Όσοι είμαστε

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 19 Jan 2020
35:39

Κατά Ιωάννην 21:1-25 - Περπάτα

 • Δημήτρης Φωτόπουλος
 • Σίδνεϊ

 • 19 Jan 2020
 
arrow_drop_up