Κατά Λουκάν ευαγγέλιο ιθ' [19] 1-10

arrow_drop_up