Κατά Λουκάν ευαγγέλιο ις' [16] 1-18

arrow_drop_up