Γένεσις κεφ. με' εδαφ 1-15 & Ρωμαίουςς κεφ. η' εδαφ 26-29

arrow_drop_up