Εφεσίους α' 1-23 & Κατά Λουκάν ζ' 36-50

arrow_drop_up