Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφ.17(ιζ') 20-37

arrow_drop_up