Ιώβ 23(κγ') & Κατά Ματθαίον 21(κα') 12-22

arrow_drop_up