Α' Ιωάννου Επιστολή κεφ. 2(β') 15 - 17

arrow_drop_up