Πράξεις Των Αποστόλων 22:30, 32:1-35 - Τα όπλα εναντίων των δούλων του Κυρίου δεν θα ευοδωθούν

arrow_drop_up