Γένεσις κβ' 1-18 «Να πως θα μάθεις τις προβλέψεις του Θεού για εσένα»

arrow_drop_up