Κατά Λουκάν θ' [9] 1-6 & ι' [10] 1-3

arrow_drop_up