Προς Εφεσίους 2:1-22 - Adopted to live in obedience

arrow_drop_up