Πράξεις Των Αποστόλων 20:7-38 - Η αγάπη για την εκκλησία του Χριστού

arrow_drop_up